درباره ما

موسسه اندیشه هامون فعالیت خود را با همکاری کادری مجرب از اساتید دانشگاه با پیشینه علمی و اجرایی مرتبط با حیطه های مورد تدریس، دبیران رسمی آموزش و پرورش، مشاورین مجرب در حیطه نیروی انسانی و آموزش، کارشناسان و مدیران با سابقه دارای سال ها تجارب ارائه خدمات آموزشی آغاز نموده و از آن سال تا کنون افتخار این را داشته که با رویکردی مبنی بر اینکه " ما می دانیم که بدون مشتریان هیچیم" راه خویش را در پیش گرفته و همه چیز را در ذیل آن قرار داده و هم اکنون بعد از سال ها فعالیت توانسته ایم با ارائه ا